هیتر های برقی سونا خشک

جهت انتخاب هیتر با توجه به ابعاد سونا ابعاد هیتر و قدرت آن مد نظر قرار میگیرد

جهت سهولت استفاده و کاهش مصرف برق توصیه میگردد که قبل از چوبکاری سونا از عایق های حرارتی استفاده نموده و جهت سوناهای خشک بزرگ

از رادیاتور شوفاژی به عنوان پیش گرمایش استفاده گردد.

بهتر است در قسمتی از دیوار سونا که هیتر نصب می گردد از آجر نسوز استفاده گردد.