زانو 45 درجه چسبی 502000202

زانو  45 درجه چسبی UPVC
تماس بگیرید
mm


  • توضیحات محصول
  • مشخصات فنی
  • ارسال نظر

زانو  45 درجه چسبی UPVC

502000202
16
PİMTAŞ
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري: