اسکیمر استخری Emaux-EM0030R

emaux_pool_fittings_em0030r_lr
emaux_pool_fittings_em0030r_lrem0030s
تماس بگیرید برند: ایماکسایماکس

مشخصات

Emaux-EM0030
2
پلاستیک ABS

اسکیمراستخر ایماکس

سایز متوسط