بست دستگیره استخر AF-38

232
35,000 تومان

مشخصات

AF-38
38
استیل

بست دستگیره استخر استیل

مناسب جهت استخر های خانگی و عمومی

عدم استفاده از جوشکاری در ساختار بست و شکل ظاهری یکپارچه

عدم لق شدن پیچها در صورت نصب صحیح (به علت ساختار فنری بست)

نشکن و ضد زنگ زدگی