تست کیت کلر و ph CL-PH-TEST-02

i9
80,000 تومان

مشخصات

CL-PH-TEST-02

تست کیت کلر و پی اچ مایع

استفاده آسان

اندازه گیری کلر + پی اچ