سرجاروی استخر P-VAC-4

skoyp
سرجاروب استخر بدون چرخ مناسب جهت استخر های فریمی و کوچک
180,000 تومان
بدون امتیاز


  • توضیحات
  • مشخصات
  • ارسال نظر

سرجاروب استخر

بدون چرخ

مناسب جهت استخر های فریمی و کوچک

P-VAC-4
پلاستیک
شما برای ارسال یک نظر در این سفارش میبایست که جزو ثبت نام شدگان سایت باشید.