فیلتر تصفیه استخر اوکی FB-019

152880539322_1933933153
فیلتر تصفیه استخر اوکی بدنه فایبرگلاس دارای شیر 6 حالته
تماس بگیرید
بدون امتیاز
قطر فیلتر (میلیمتر )


  • توضیحات
  • مشخصات
  • ارسال نظر

فیلتر تصفیه استخر اوکی

بدنه فایبرگلاس

دارای شیر 6 حالته

FB-019
1.5
80
5-7.5
815
2.5
فایبرگلاس
اوکی
شما برای ارسال یک نظر در این سفارش میبایست که جزو ثبت نام شدگان سایت باشید.