قرص کلر استخر 200 گرمی SKY-TABLET-B

3183a
3183a664
120,000 تومان

مشخصات

قرص کلر 200 گرمی
1 کیلو گرم
اسکای پول

قرص کلر 200 گرمی در بسته بندی 1 کیلو گرمی.

مولتی فانکشنال- دارای سولفت مس و سولفات آلومینیوم

درج کیفی ممتاز