منبع کویل دار افوقی MK-3005

coilshell02311_913314569
منبع کویل دار 300 لیتری
تماس بگیرید
بدون امتیاز
                  ضخامت ورق (میلی متر)
ظرفیت منبع (لیتر)
45
300 —
500 —
600 —
800 —
1000 —
1200 —
1500 —
2000 —


  • توضیحات
  • مشخصات
  • ارسال نظر

منبع کویل دار 300 لیتری

50
گالوانیزه گرم
150
7.5
شما برای ارسال یک نظر در این سفارش میبایست که جزو ثبت نام شدگان سایت باشید.