منبع کویل دار افوقی MK-3005

coilshell02311_913314569
منبع کویل دار 300 لیتری
تماس بگیرید
بدون امتیاز
ظرفیت منبع (لیتر)
ضخامت ورق (میلی متر)


  • توضیحات
  • مشخصات
  • نظرات
  • ارسال نظر

منبع کویل دار 300 لیتری

50
گالوانیزه گرم
150
7.5
فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
شما برای ارسال یک نظر در این سفارش میبایست که جزو ثبت نام شدگان سایت باشید.

منبع آبگرم -منبع آب