منبع کویل دار ایستاده MC-206

rerdd-
منبع کویل دار 2000 لیتری ایستاده
تماس بگیرید
بدون امتیاز
ظرفیت منبع (لیتر)
ضخامت ورق (میلی متر)


  • توضیحات
  • مشخصات
  • نظرات
  • ارسال نظر

منبع کویل دار 2000 لیتری ایستاده

112
گالوانیزه گرم
61
200
فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
شما برای ارسال یک نظر در این سفارش میبایست که جزو ثبت نام شدگان سایت باشید.

منبع آبگرم -منبع آب