منبع کویل دار ایستاده MC-206

rerdd-
منبع کویل دار 2000 لیتری ایستاده
تماس بگیرید
بدون امتیاز
                  ضخامت ورق (میلی متر)
ظرفیت منبع (لیتر)
68
2000 —
2500 —
3000 —
4000 —
5000 —
6000 —


  • توضیحات
  • مشخصات
  • ارسال نظر

منبع کویل دار 2000 لیتری ایستاده

112
گالوانیزه گرم
61
200
شما برای ارسال یک نظر در این سفارش میبایست که جزو ثبت نام شدگان سایت باشید.