مهره ماسوره یکسر مغزی Male Threaded 5 Union

مهره ماسوره یکسر مغزی  UPVC
تماس بگیرید
سایز اتصال


  • توضیحات محصول
  • مشخصات فنی
  • ارسال نظر

مهره ماسوره یکسر مغزی  UPVC

16
PİMTAŞ
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري: