نازل استخری SKYSTAR-INLET-013

3-wall-inlet-for-swimming-pool
85,000 تومان برند: اسکای استاراسکای استار

مشخصات

SKYSTAR-INLET-013
2
پلاستیک

نازل استخر

قابلیت تنظیم جهت پاشش آب