کفشور استخر DRAIN-P197

334a8
334a8yyf
تماس بگیرید

مشخصات

MAIN-DRAIN-P197
ABS

کفشور استخر محدب

دارای سطحی محدب و مقاومتی بسیار بالاتر از کفشورهای تخت

کفشورهای استخری می بایست  دارای سطحی بیشتر از لوله مکشی که در زیر آنها قرار دارد باشند

و در قسمت عمیق استخر  نصب میگردند