کفشور استخر DRAIN-P197

334a8
334a8yyf
کفشور استخر محدب دارای سطحی محدب و مقاومتی بسیار بالاتر از کفشورهای تخت کفشورهای استخری می بایست  دارای سطحی بیشتر از لوله مکشی که در زیر آنها قرار دارد باشند و در قسمت عمیق استخر  نصب میگردند     ...ادامه توضیحات
تماس بگیرید
بدون امتیاز


  • توضیحات
  • مشخصات
  • ارسال نظر

کفشور استخر محدب

دارای سطحی محدب و مقاومتی بسیار بالاتر از کفشورهای تخت

کفشورهای استخری می بایست  دارای سطحی بیشتر از لوله مکشی که در زیر آنها قرار دارد باشند

و در قسمت عمیق استخر  نصب میگردند

 

 

MAIN-DRAIN-P197
ABS
شما برای ارسال یک نظر در این سفارش میبایست که جزو ثبت نام شدگان سایت باشید.