کفشور استخر ضد مکش DRAIN-GDP

223
22366
To enhance the safety of public and private pools and spasto reduce child drowning, to reduce the number of suction entrapment incidents, injuries and deaths,    Warning-suction Entrapment Hazard    Hair Entrapment    Limb Entrapment    Bod ...ادامه توضیحات
تماس بگیرید
بدون امتیاز


  • توضیحات
  • مشخصات
  • نظرات
  • ارسال نظر

To enhance the safety of public and private pools and spas
to reduce child drowning, to reduce the number of suction entrapment incidents, injuries and deaths,
    Warning-suction Entrapment Hazard
    Hair Entrapment
    Limb Entrapment
    Body Suction Entrapment
    Evisceration/disembowelment Entrapment
    Mechanical Entrapment
Features:
    Curved surface design, anti-suction
    VGB compliant and tested to ANSI/APSP-16
    UV-resistant, corrosion resistant, not easy to fade, longer life time
    Meets various flow rate requirements

WL-GDP
ABS+UV
برند: اسکای استاراسکای استار
فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
شما برای ارسال یک نظر در این سفارش میبایست که جزو ثبت نام شدگان سایت باشید.

کفشور استخر