کلر استخر آکوافیت AQUAFIT-A

554111_231115873
تماس بگیرید

مشخصات

گرانول
45 کیلو گرم

کلر استخر آکوافیت

قیمت مناسب کیفیت متوسط

جهت ضد عفونی کردن آب استخرهای عمومی با هزینه ای کمتر